Koçu Nasıl Bilirsiniz?

Koçu Nasıl Bilirsiniz?
hamburger.svg

Koçluk dünyada insanların hayatlarını daha iyi yönetmek ve farkındalıklarını artırmak için kullandıkları etkili yöntemlerden biri. Ülkemizde ise daha çok iş dünyasının bildiği ve yeni yeni üniversite gençliğinin de kullanmaya başladığı bir alan.

Koçluk alanının yeni olması, kavram karmaşası ve meslek etiğine uymayan uygulamalar nedeniyle koçluk konusunda yanlış bilinenler çok fazla.

Genel olarak koç denince, kişiye akıl veren, tecrübelerini aktaran, kişiyi yeri geldiğinde denetleyen, yanlışlarını söyleyen bir yol gösterici anlaşılıyor. Bu da gösteriyor ki koçluk 3 alan ile karıştırılıyor. Bu alanlar;

1-Danışmanlık: Danışman uzman olduğu konuda bilgisini aktaran kişidir.

2-Mentörlük: Uzman olduğu konuda bilgi ve tecrübesini aktarırken sizin o konudaki çalışmalarınıza yorum yapar, sizi yönlendirir.

3-Terapist: Terapistler uzmanlık alanlarına göre bugünü tespit ile geçmiş tıkanıklıkları ve problemleri çözerler.

Koçlukta ise, kişinin ihtiyaç duyduğu cevaplara zaten sahip olduğu ön kabulü ile kişiye güçlü sorular sorarak bu asrın sıkıntısı olan odaklanma konusunda destek verilir. Aslında zihnin toparlanması ve istenilen konuya odaklanmadır. Bir koçun yaptığı en önemli şey soru sormaktır.(soruların önemi başlı başına bir konu)

Koçluk psikolojisi sağlıklı her insan için fayda sağlar fakat herkes için gerekli, her ihtiyacı karşılar diye bir iddia yok.

Örneğin bir iş kurmak istiyorsunuz, hukuki ve mali konularda bilgisi olan bir danışmana gidersiniz; piyasa araştırması yapmak, işi daha önce yapan ve yapmakta olan kişilerin deneyimlerini sormak ve akıl almak için mentöre gidersiniz; start up konumunda ivmenizi artırmak, motivasyonunuzu zaman ve olumsuzluklara karşı canlı tutmak, etkili ve hızlı karar vermek için bir koçla çalışabilirsiniz. Her alan birbirinden farklı ihtiyaçları karşılıyor aslında. Tanımlar ve alanlar karışınca farklı ortamlarda bir koçtan beklentilerde değişik boyutlarda olabiliyor. Mesela bir koç olarak benden sosyal medya, mail ve telefon mesajlarıyla yardım, yönlendirme ve akıl isteyen bir çok kişi var. Her hangi bir sosyal ortamda ‘Siz koçsunuz daha iyi bilirsiniz‘ diyenlerin sayısı hiç de az değil. (Koçsan her konuda bilgin vardır anlayışı, bir insan her konuda her şeyi nasıl daha iyi bilebilir ki)

Son zamanlarda bana koçluk almak için gelenler arasında Psikologların yönlendirdiği bir çok insan var. Bu durum (her ne kadar koçluğu yok sayan ve değersizleştirmeye çalışanlar olsa da)koçluğun farklı bir disiplin ve alan olduğunun kabulünün göstergesi aslında. Bununla birlikte her meslekte olduğu gibi koçluk eğitimi almış kişilerin mesleği yanlış tanıtan, etik olmayan(koçluğun alanı olmayan konulara rahatlıkla girebilen),kısa vadede vur-kaç yapmaya çalışan tutumları koçluğu gerçek tanımından uzaklaştırıyor. En çok da koçluğun ne olduğunu bilmeden, ,koçluk eğitimi almadan, koçluk disiplini içinde çalışmadan koçluk unvanının kullanılması mesleğe darbe vuruyor. Aile koçu, öğrenci koçu, ses koçu, satış koçu gibi unvanlar kullanan bununla birlikte danışmanlık, mentörlük yada terapi hizmetleri sunan bir çok kişi var. (Etrafımda koçluk eğitimi olmayan fakat koç unvanını rahatlıkla kullanan arkadaşlar bir zahmet en yakın koçtan koçluğu bir dinleyin) Koçluk disiplinini kullanmadan unvanını kullananların oluşturduğu yanlış algı biz koçların yeri geldiğinde açıklama yapmasını gerektiriyor.

Sorduğum 10 kişiden 8’inin danışmanlık ve mentörlük olarak tanımlaması koçluğun hala yeni, bilinmeyeni çok olan bir alan olduğunun göstergesi. Bununla birlikte standardı, yeterliliği, meslek ahlakı olan koçların sayısının artması ve diğer alanların koçları referans göstermesi mesleğin değerini günden güne artırıyor.

Koçluk psikolojisi sağlıklı her insan için fayda sağlar fakat herkes için gerekli, her ihtiyacı karşılar diye bir iddia yok.

chev-down-white.svg
en_GB